פטור מארנונה לנכה צה"ל בעסקו

Categories: כללי

עת"מ 38386-09-15 שמעון גדז' נגד עיריית אשדוד. בפני כב' השופטת  רחל ברקאי, מתאריך 10.5.16.

העותר הינו נכה צה"ל הסובל מפגיעה עקב שירותו הצבאי, המטופל מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959. לפרנסתו, מחזיק העותר בנכס המשמש כמשרד, בשטח של כ-30 מ"ר. הנכס מסווג בסיווג עסקי ועל כן חויב בארנונה על פי תעריף "מסחר ושירותים".

בשנת 2013 קיבל העותר ממס הכנסה מקדמות לתשלום מס אולם, לאחר פניית העותר לרשויות המס בוטלה דרישת המקדמות תוך קביעה כי ביטול המקדמות הינו על תנאי ומותנה בתוצאה הסופית של הדו"ח הכספי.

משהגיש העותר לעירייה את שומת מס ההכנסה לשנת 2013, הודיעה העירייה לעותר, כי בקשתו לקבלת פטור חלקי מתשלום ארנונה בגין הנכס העסקי נדחתה בטענה כי דו"ח שלטונות המס לשנת 2013 מראה על חבות במס, ועל כן בוטלה ההנחה לשנת 2013, שניתנה לך על תנאי עד להמצאת שומה סופית.

לטענת העירייה, די בכך שהעותר חויב בתשלום מס הכנסה לאותה שנת מס, כדי לשלול ממנו את הזכאות לקבלת פטור חלקי מתשלום ארנונה לשנת 2013, בהתאם לחוק הפטור, גם אם נבעה שלא מפעילותו העסקית.

לעומת זאת טען העותר, כי ההכנסות המופיעות בשומה לשנת 2013 הינן הכנסות מפנסיה ממשרד הביטחון, ואין תשלום המס בגין הכנסות אלו רלבנטי לעניין הפטור לו הוא זכאי בהינתן פטור מתשלום מקדמות לאותה שנת מס ואי תשלום מס הכנסה בגין הפעילות העסקית.

פסק הדין

  • העתירה התקבלה.
  • מסקנת השופט היא כי כוונת המחוקק הייתה להעניק פטור מתשלום ארנונה לנכים המנהלים פעילות עסקית מנכס עסקי, באם אין תשלום מקדמות ו/או העדר חיוב במס הכנסה בגין הפעילות העסקית .
  • פרשנות אחרת של הדברים מביאה לתוצאה שאינה מתיישבת עם כוונת המחוקק ולפיה גם בנסיבות של הפסדים כספיים בפעילות העסקית של הנכה, כבמקרה שבפני, לא יהיה זכאי הנכה לפטור מתשלומי ארנונה בגין הנכס העסקי, והכל בשל הכנסות מתגמולי פנסיה בגינן חב הוא במס. לא לכך כיוון המחוקק.
  • במקרה דנן, אין חולק כי לעותר ניתן פטור מתשלום מקדמות לאותה שנת מס בשל יתרת הפסדים מפעילות עסקית אשר הייתה לו בשנה קודמת.
  • בשומה השנתית לשנת 2013, אין כל עדות לחיוב במס הכנסה הנובעת מן הפעילות העסקית. ההכנסות החייבות במס הינן מתגמולי פנסיה אותם הוא מקבל ובהינתן ניכוי מס במקור לאורך שנת המס, נמצא בתחתית השומה כי הנישום זכאי אף להחזר מס.
  • לאור כל האמור לעיל, ומשהציג העותר תעודה על פטור מתשלום מקדמות לשנת המס 2013, ובהינתן השומה לשנת המס 2013 ולפיה אין עדות לחיוב במס הכנסה בגין הכנסות מפעילות עסקית לאותה שנה זכאי הוא ליהנות מתנאי הפטור כמפורט בסעיף 6א' לחוק הפטור.
  • העירייה תזכה את העותר בפטור לו הוא זכאי על פי חוק לשנת המס 2013.

 

המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים