פטור נכס לא ראוי לשימוש

Categories: כללי

עמ"נ 39774-01-16 משחטת גרוס ואח' נ' עיריית קריית אתא. בפני כבוד השופטת בטינה טאובר מתאריך 5.5.16

ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית קריית אתא במסגרתו, דחתה ועדת הערר בקשת המערערים לקבלת פטור מחיוב בארנונה כללית את הנכס נושא הערעור בהתאם  לפקודת העיריות,  שעניינו מתן פטור לנכסים שאינם ראויים לשימוש.

פסק הדין

 • הערעור התקבל.
 • החלטת ועדת הערר מתבטלת, באופן שהנכס נשוא הערעור יופטר מחיוב בארנונה, בהתאם לסעיף 330 לפקודת העיריות.
 • בית המשפט הסתמך על דברי כב' השופטת נאור בהלכת המגרש המוצלח, לפיו עולה, כי נזנח תוקפו של מבחן הכדאיות הכלכלית ונקבע, כי במקרים מן הסוג הנדון, בהם מבוקש לקבל פטור מתשלום ארנונה מכוח סעיף 330 לפקודת העיריות, השאלה איננה כיצד רואה הנישום את הבניין באופן סובייקטיבי אלא שהשאלה אם בניין מסוים ראוי לשימוש, אם לאו, צריכה להיות מוכרעת על פי אמות מידה אובייקטיביות – לפי מבחן השכל הישר.
 • על פי אמות המידה שהותוו בהלכת המגרש המוצלח, נבחנו טענות הצדדים.
 • המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלת מצבו של הנכס נשוא הערעור והאם במועדים הרלבנטיים לערעור הנכס "ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו".
 • במחלוקת שנתגלעה בין הצדדים לעניין מצבו של הנכס, מקובלת על השופטת עמדתם של המערערים. כי די לעיין בתמונות שהוגשו לעיון ועדת הערר על ידי הצדדים, על מנת להיווכח, כי הנכס אכן ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו.
 • עיון בתמונות, מעלה כאמור באופן מובהק, כי מצבו הפיזי של הנכס הינו בכי רע, באופן, שאדם סביר לא היה עושה בו שימוש.
 • בנסיבות אלה, בשים לב למראה התמונות שהוגשו לעיון ועדת הערר ובית המשפט, לאור צו הסגירה שניתן למקום, בין היתר לנוכח מצבו הפיזי, ומשמיאנו המשיבים לבדוק את מצב הנכס בזמן אמת, באמצעות סיור במקום, וזאת עד למועד הדיון בערר בשנת 2015, אף שפנייה לעירייה בעניין נעשתה על ידי המערערים עוד בשנת 2013, עם הגשת הבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונה, סברה השופטת כי הנכס נשוא הערעור עומד בתנאי סעיף 330 לפקודת העיריות באופן שמזכה את מחזיקיו בפטור מתשלום ארנונה בגינו.
 • זאת ועוד, גם בפסיקה נקבע, כי במקרים בהם מבוקש פטור מתשלום ארנונה מכוח סעיף 330 לפקודת העיריות, אין צורך בהגשת חוות דעת להוכחת מצב הנכס וניתן להסתפק בתמונות המעידות על מצבו ההרוס של הנכס. ראה: עמ"נ (חי')
  15324-10-15 אורי ברוק נ' עיריית חיפה (22/01/16).

 

המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים