פס"ד עליון – דחיית בקשת עירייה לערער על החלטה בדבר תובענה ייצוגית בעניין גביית אגרת אשפה

Categories: כללי

בר"מ 4091/15 מתאריך 20.8.15 עיריית נצרת עילית נגד אבי סופר בע"מ

הוגשה בקשה לקבלת רשות ערעור ע"י עיריית נצרת עילית על החלטה לאשר הגשת תובענה ייצוגית נגדה, בטענה לגביית אגרת אשפה שלא כדין. טענת המבקשת הייתה כי האגרה מוטלת באופן גורף על כלל בעלי העסקים בעיר ללא קשר לכמות וסוג האשפה אותה הם מייצרים ומחייבת אותם לשלם גם בעבור פינוי אשפה "בסיסי" הממומן באמצעות מיסי הארנונה.

 

פסק הדין:

  • ביהמ"ש דחה את הערעור.
  • ביהמ"ש קבע, כי יש לקבל את קביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה גם אם תתקבל טענת העירייה כי בפועל מממנת אגרת פינוי האשפה רק חלק מעלויות פינוי הפסולת התעשייתית בהן היא נושאת בפועל, אין בכך לכאורה כדי להכשיר גביית אגרה בחוסר סמכות, ובוודאי שאין בכך כדי להכשיר גביית אגרה כזו ממפעלים שהפסולת שלהם אינה עולה על רמת "הבסיס".
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים