רשות לערער לבימ"ש העליון על החלטות שבעניין סיווג נכס לצורכי ארנונה הינה מצומצמת

Categories: כללי

בר 2139/15 מתאריך 26.5.15 בית חינוך עיוורים לבני ישראל ירושלים נגד מנהל הארנונה של עיריית ירושלים, בפני השופט ע' פוגלמן.

עמותה המפעילה "בית חינוך לעיוורים" הפועל כבית ספר לחינוך מיוחד. בית המשפט לעניינים מנהליים דן בערעור העמותה על קביעת ועדת הערר, כי הסיווג הראוי של הבריכה הפועלת במתחם בית הספר הוא "אולמות ספורט" ולא בתי ספר.

פסק הדין:

  • ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה.
  • בית המשפט קבע כי קנה המידה למתן רשות לערער על החלטות שעניינן סיווג נכס לצרכי ארנונה והחיובים הנובעים ממנה – מצומצמת.
  • שאלת סיווגו של נכס, אינה מצדיקה הענקת רשות ערעור והרשות תינתן רק במקרים אשר מעלים סוגיה עקרונית החורגת מעניינם הצר של הצדדים לסכסוך, או מקום שנוצר דפוס של פסיקות סותרות בבתי המשפט המחוזיים.
  • במקרה זה, ועדת הערר ובית המשפט לעניינים מנהליים (מחוזי) הכריעו, על סמך התשתית העובדתית שהציגו בפניהם הצדדים, מהו השימוש שנעשה במרכז הספורט על מתקניו השונים ומהו היקף השימוש במתקנים מצד תלמידי בית הספר מצד אחד ומצד משתמשים חיצוניים מצד שני.
  • נקבע כי קביעות אלו הן יישום פרטני של הדין הקיים על נסיבות העניין, ויישום זה אינו מצדיק שמיעה נוספת בביהמ"ש העליון.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים