שטח לחיוב ארנונה במבנה עסקי של נכה צה"ל

Categories: כללי

עת"מ 24901-12-14 מתאריך 27.7.15 באולינג גן שמואל בע"מ ואח' נ' מועצה אזורית מנשה

הצדדים היו חלוקים ביניהם לעניין הוראת ס'  6 א' לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) תשי"ג 1953 – הפוטר את העותרת (חברה בבעלות נכה צה"ל) משני שליש מחיוב הארנונה.

המחלוקת הייתה האם הפטור הוא לגבי כל שטח הנכס העסקי או רק לגבי 90 או 70 מ"ר בלבד.

פסק הדין:

  • ביהמ"ש קיבל את עמדת העותרת (באולינג גן שמואל בע"מ ואח').
  • פטור העותרת מחיוב הארנונה, אמור להתייחס למכלול השטח של העסק, ולא רק ל-90 מ"ר ממנו.
© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים