תביעה ייצוגית – גביה רטרואקטיבית לפני מועד המדידה והחיוב בארנונה בפועל

Categories: כללי

ת"צ 4112-09-16 אלירן כהן נגד עיריית עכו. בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר, מתאריך 9.5.17. 

אלירן כהן הגיש תובענה כנגד עיריית עכו וביקש לאשרה כתביעה ייצוגית בטענה שהעירייה מבצעת במהלך שנת המס השוטפת מדידות וביקורת בנכסים המצויים בתחום שיפוטה כדי לבדוק את הצורך בעדכון נתוני חיובן של הנכסים שבתחום שיפוטה. והעירייה משיתה את החיובים המתוקנים, שמתבררים במסגרת הביקורות שנערכות על ידה,  בתחולה רטרואקטיבית הקודמת למועד בו נשלחה הודעת עדכון השומה, דהיינו, מתחילת שנת המס, ללא קשר למועד ביצוע המדידה ו/או מועד משלוח השומה, כל זאת באופן גורף, וללא קיום בדיקה קודמת בשאלה האם התנהלות חסרת תום לב מצד הנישום הביאה לחיובו בחסר בעבר, ומבלי להצביע על טעמים כבדי משקל המצדיקים את החיוב הרטרואקטיבי, ובניגוד לפסיקת בית המשפט העליון ב- בר"מ 1781/15 עיריית ראש העין נ' סולריס סוככים בע"מ (מיום 21.7.15).

בתגובתה לבקשת האישור, טענה המשיבה (העירייה), בין היתר, כי לתושבים הייתה ידיעה על ביצוע סקר הנכסים ותיקון שומות הארנונה, ולמצער, פעלה המשיבה במיטב המאמצים ליידע את כלל התושבים כי שומת הארנונה עשויה להשתנות, בין היתר, לנוכח ממצאי סקר הנכסים, וכי התושבים עשויים להיות מחויבים בגין הפרשים אלה (או יזוכו במקרה של הפחתה), למן תחילת שנת המס.

עם קבלת תוצאות המדידה, פעלה המשיבה לתיקון שומות הארנונה של מחזיקי הנכסים, לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה, ולפי מועד קבלת המדידה של אותו נכס. בגין נכסים שנמדדו בשנת 2016, הוציאה המשיבה הודעות תיקון שומת ארנונה (חלקן הגדלת חיוב וחלקן זיכוי), וצירפה מכתב המפרט בפני מחזיק הנכס כי השינוי בחיוב (הגדלה או הקטנה), נבע מסקר נכסים שבוצע וכי הנישום רשאי לפנות לצורך בירור ממצאי הבדיקה עם נציגי המשיבה.

לטענת המשיבה, הודעות תיקון שומה למן תחילת שנת 2016, תאמו כל נכס באופן פרטני, והודעות התיקון נשלחו לנישומים באופן שבחלק מן המקרים המדובר בסוגיה של שטח הנכס, בחלק מן המקרים סיווג הנכס והשימוש שנעשה בו, ובחלק מדובר במחזיקים שונים וכיוצא באלה.

בתאריך 18.1.17, התקיימה בתיק זה ישיבת קדם משפט ובהמשך לכך הוגשה הודעה מוסכמת  של העירייה, בעניין חדילה, לפי סעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, כולל בקשה להארכת המועד להגשת הודעת חדילה.  צוין בהודעה, שהחל מיום 27.12.16 אין המשיבה  מטילה עוד ארנונה לנכסים בתחולה למפרע ממועד הגשת הודעת שומה במסגרת סקר הנכסים, אלא בהתאם למבחנים שנקבעו בדין ובפסיקה, כדוגמת הפעלת שיקול דעת, העדר הסתמכות מצד הנישום, וכיוצא באלה (להלן: "המקרים המותרים").

החל מן המועד הקובע לא תגבה המשיבה תוספות ארנונה לתקופה שקדמה למועד הוצאת השומה שהושתה על נישומים בגין הנכסים ב – 24 החודשים שקדמו למועד הגשת התובענה, אלא אם תוספות הארנונה לתקופה שקדמה למועד הוצאת השומה, הן במסגרת המקרים המותרים. 

פסק הדין  

  • בית המשפט אישר את הודעת החדילה על כל חלקיה ונתן לה תוקף של החלטה.

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.   

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים