תביעה ייצוגית שהתקבלה – גביית יתר של של ריבית פיגורים

Categories: כללי

ת"צ  52342-07-11  גלבוע נגד עיריית נתניה. בפני כבוד השופטת מיכל נד"ב, מתאריך 21.12.16.

בית המשפט דן בחמש תובענות ייצוגיות מאוחדות שנושאן השבת כספים שנגבו ביתר של ריבית פיגורים על תשלומי חובה מעבר לגבייה המותרת על פי דין. התובענה הנדונה היא אחת מן התובענות.

הצדדים חלוקים לגבי הפרשנות הראויה של חוק הריבית, לעניין תשלום חובה שאינו משולם תוך 30 ימים מהמועד הקבוע לשילומו, המחויב בתוספת ריבית חודשית צמודה של 0.75% בעבר ו- 0.5% בהווה.

האם הריבית מתווספת לקרן החוב בצירוף הפרשי ההצמדה בלבד- כטענת המבקשים בתובענה, או האם היא מתווספת לקרן החוב בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית שנצברה עד תחילת החודש, בשיטת הריבית דריבית – כטענת העירייה.

כמו כן טענת העירייה כי מדובר בפרשנות שהייתה פרקטיקה רווחת ברשויות מקומיות רבות ואינה במחלוקת.

עם זאת ביום 31.7.11 הגישה העירייה הודעת חדילה, בה טענה כי שקלה את הבעייתיות המשפטית ואת הסיכונים הכרוכים בניהול התביעה והחליטה לחדול מהגבייה בשיטת הריבית דריבית. כמו כן, העירייה לא הכחישה בבקשת האישור כי יש מספר רשויות מקומיות שהוגשו נגדן תובענות ייצוגיות באותה עילה והן בחרו להגיש הודעת חדילה לפי חוק תובענות ייצוגיות. 

 

פסק הדין

  • התובענה הייצוגית התקבלה. עילת התביעה שאושרה – גבייה בחוסר סמכות.
  • גם תביעתו האישית של התובע הייצוגי התקבלה.
  • גביית ריבית פיגורים על ידי המשיבות, בגין איחור בתשלום של תשלומי חובה, חייבת להיות מכוח הסמכה מפורשת בחוק.
  • בית המשפט החליט כי לאחר הודעת החדילה אין העירייה יכולה עוד לטעון כי פעלה בתום לב, עת בחרה להמשיך בגביה, לא כל שכן שאיננה יכולה לטעון כך כאשר חרף החלטת האישור לא חדלה מן הגבייה.
  • העירייה תשלם לתובע הייצוגי גמול בסכום של 36,000 ש"ח ולבא כוחו שכר טרחה בסכום של 420,000 ש"ח כולל מע"מ.
  • הקבוצה בשמה אושרה התובענה הייצוגית – כל הנישומים המחזיקים בנכס בעיר נתניה, ואשר מהם גבתה המשיבה ריבית על תשלומי חובה במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור מכוח חוק הריבית ועד למועד פסק דין זה
  • הסעד שאושר – השבה אישית לכל אחד מחברי הקבוצה של גביית היתר בסכום כולל של 2,400,000 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה על פי דין לסכום הגבייה לשנה החל מיום 1.1.16.
  • חבר קבוצה שלא יפנה בתוך 120 יום ממועד משלוח המכתב אליו לא יהיה זכאי להשבה. יתרת הכספים שלא הושבו, יועברו לקרן שהוקמה על פי סעיף 27א בחוק תובענות ייצוגיות באמצעות האפוטרופוס הכללי (ר' סעיף 27(ג) בחוק תובענות ייצוגיות).

 

*המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים