תשלום חוב ארנונה בגין שטחים שחלה עליהם התיישנות

Categories: כללי

ת"א 19760-02-14 עיריית חדרה נ' שטרית ואחרים. בפני כב' השופטת קרן אניספלד, מתאריך 3.4.16.

פסק דין זה עוסק בתביעה לתשלום חוב מסי ארנונה ותשלומי חובה אחרים בגין נכסים המוחזקים בידי הנתבעים בשטח שיפוטה של עיריית חדרה, אשר לטענת הנתבעים חלה עליהם התיישנות.

עיריית חדרה הגישה כנגד הנתבעים תביעה לתשלום חוב מסי ארנונה ותשלומי חובה אחרים בגין נכסים המוחזקים בידי הנתבעים בשטחה. הנתבעים טענו להתיישנות חלק מן החובות. המחלוקת בפסק הדין נסבה על הזיקה בין התיישנות העילה לבין הליכי גביה מנהליים בהם נקטה עיריית חדרה נגד הנתבעים טרם הגשת ההליך, והעניין שטעון הכרעה נסב על שאלת התיישנות הסכום שבמחלוקת.

פסק הדין

  • בית המשפט קבע כי אם נישום אינו משלם את שומת הארנונה, רשאית הרשות לנקוט כנגדו בשתי דרכי פעולה:
    1. אפיק גביה משפטית באמצעות הגשת תובענה לבית המשפט
    2. אפיק גבייה מנהלית – על פי פקודת העיריות או על פי פקודת המסים (גביה)
  • דרישת התשלום עצמה אינה בגדר פעולת גביה אלא היא מהווה תנאי סף מקדמי לנקיטת פעולות גביה במסגרת ההליך המנהלי – ביניהן עיקול, תפיסה והוצאת מיטלטלין ועוד פעולות שיש בהן רכיב של גביה ומימוש.
  • בהתאם, קבע בית המשפט כי לצורך עצירת מרוץ ההתיישנות אין די במשלוח הודעת דרישה, אלא חובה על העירייה לבצע פעולות גבייה אופרטיביות. כך, מקום בו לא הוכיחה הרשות כי היא נקטה פעולת גביה אופרטיבית במהלך תקופת התיישנות בת 7 שנים, החוב לרשות התיישן.
  • נקבע כי הליכי גבייה שאינם מקיימים את אמות המידה המתחייבות – לא יהא בכוחם לעצור את מרוץ ההתיישנות בגדרו של אפיק הגביה המנהלי, ומקל וחומר גם לא מחוצה לו, בתביעה כספית המוגשת לבית המשפט בעטיו של החוב.
  • בית המשפט קיבל את טענת ההתיישנות בחלקה וקבע כי החוב הנותר ישולם תוך 30 יום מהמועד בו יומצא פסק הדין לנתבעים.

 

 

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים