טענת אינני מחזיק + התיישנות

Categories: כללי

עת"מ 60650-05-16 עטר נגד עיריית תל אביב – יפו. בפני כבוד השופטת גילה רביד, מתאריך 12.12.16.

מטרת העתירה של עטר היא לקבוע כי הוא איננו חב בחוב הארנונה בגין נכס משום שחדל להחזיק בו בתאריך 31.3.01 וכן משום שהחוב התיישן והעירייה איננה רשאית לנקוט כנגדו בהליכי גבייה מנהליים מכוח פקודת המסים (גביה).

לטענת העירייה דין העתירה להידחות על הסף בהעדר סמכות עניינית לבית משפט לדון בעתירה עקב אי מיצוי ההליכים על פי דין. העותר היה צריך להעלות את טענותיו כנגד החוב בהליך של השגה וערר בדרך ובמועדים שנקבעו בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 וזאת במיוחד במצב שבו אין חולק שהעותר היה מודע לחובו ואף ניהל התכתבות עם המשיבה בנושא.

פסק הדין

  • בית המשפט החליט לדחות את העתירה על הסף.
  • באשר לטענת אינני מחזיק –  סעיף 3(ג) לחוק הערר מקנה לבית המשפט שיקול דעת אם להתיר העלאת טענת "אינני מחזיק" במסגרת עתירה מנהלית, אף אם לא הוגשה השגה/ערר כדרישת החוק.
  • עם זאת, הפסיקה ציינה לא אחת, שככלל, יש לנקוט במסלול ההשגה הקבוע בחוק כמסלול מחייב – בעיקר כאשר עסקינן בסוגיות טכניות ועובדתיות המצריכות ליבון עובדתי ראייתי – כאשר את סמכותו הכללית של בית המשפט להידרש לטענה, יש לשמור למקרים מיוחדים, בעניינים בעלי חשיבות ציבורית עקרונית
  • בתיק זה, מדובר במחלוקת שהיא עובדתית בעיקרה, מחלוקת שהיה נכון לבררה בזמן אמת, בעוד העובדות טריות והראיות ברות השגה.
  • באשר לטענת ההתיישנות עולה מן הראיות, כי לאורך השנים, החל מתאריך 2.3.2000 נשלחו לעותר דרישות תשלום והודעות על הליכי גבייה מנהליים, תחילה לכתובת הנכס ובהמשך לכתובתו הרשומה של העותר במשרד הפנים. בכך יצאה העירייה ידי חובתה והנטל מוטל על העותר לסתור את החזקה שבדין ולשכנע שלא קיבל את ההודעות והדרישות.
  • לא זו בלבד שהעותר לא הרים נטל זה, אלא שדי בעשרות המכתבים שהוא עצמו שיגר למשיבה בהקשר לחוב ולצורך ביטולו, לרבות בבקשות מפורשות לעצור את הליכי הגבייה, כדי ללמד שהוא קיבל את ההודעות והיה מודע למצב.
  • לאור כל האמור ועל רקע השיהוי הניכר מאוד בהגשת העתירה ללא הסבר מניח את הדעת קבע השופט דין העתירה להידחות על הסף.

 

 *המידע המוצג באתר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המפרסם ו/או בעל האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

© כל הזכויות שמורות - קרת ecpm - בנייה וקידום אתרים